Supplerende erklæring

En supplerende opgørelse er en understøttende tidsplan, der udvider informationen i en organisations resultatopgørelse, balance eller pengestrømsopgørelse. For eksempel kunne en supplerende opgørelse identificere de vigtigste klassifikationer af beholdning eller anlægsaktiver, der kun var angivet i balancen i resuméform.