Sådan finder du en virksomheds bogførte værdi

En virksomheds bogførte værdi er nødvendig af værdiinvestorer for at afgøre, om dens aktier er overvurderede eller undervurderede. En virksomheds bogførte værdi er det samlede beløb for alle linjeposter, der er rapporteret inden for aktiekapitalafsnittet i den seneste balance. Hvis alle aktiver blev afviklet til deres bogførte værdi og anvendt til at afbetale det angivne passivbeløb, ville dette være det resterende restbeløb. En virksomheds bogførte værdi kan variere betydeligt fra dens markedsværdi, som normalt er højere. En tredjepart kunne betale væsentligt mere end den bogførte værdi for en virksomhed, fordi den kunne opnå mange yderligere fordele end blot de, der er angivet på balancen. For eksempel:

  • Værdien af ​​en virksomheds mærker

  • Værdien af ​​en virksomheds intellektuelle ejendom

  • Værdien af ​​en virksomheds immaterielle aktiver

  • Værdien af ​​en virksomheds tidlige positionering på et værdifuldt marked

  • Værdien af ​​en virksomheds distributionsnetværk

I nogle tilfælde kan et selskab sælge for mindre end dets bogførte værdi. Dette kan ske, når aktiver overvurderes i balancen, eller når der er en "brandsalg" -situation, hvor der er få købere, der afgiver konkurrerende tilbud til virksomheden.