Rekapitalisering

Rekapitalisering opstår, når en virksomheds gælds- og egenkapitalstruktur ændres væsentligt. Dette betyder normalt at konvertere udestående gæld til en virksomheds egenkapital for at sætte virksomheden på et mere solidt økonomisk grundlag. Denne proces er typisk ikke gavnlig for kreditorer, der bytter sikkerheden ved tilbagebetaling af gæld for usikkerheden ved kapitalandele. En rekapitalisering kan også forekomme, når der udstedes en betydelig udbud af nye aktier. Hensigten bag udbuddet er at bruge de resulterende kontanter til at nedbetale gæld. Dette har den samme effekt som gælden for aktieswap lige bemærket.

En rekapitalisering kan også bruges i omvendt retning ved at påtage sig gæld for at købe aktier tilbage. Dermed placerer virksomheden en mere risikabel økonomisk stilling, hvilket gør det mindre attraktivt for en fjendtlig erhverver.