Lagermodtagelse

En lagerkvittering er et dokument, på hvilket varerne er lagret i et lager. Kvitteringen repræsenterer ejendomsretten til varerne. Lagerindtægter kan bruges til at sælge varer uden at skulle levere dem. I stedet for fortsætter den nye ejer med at opbevare varerne på lageret. Der er to typer lagerkvittering, som er:

  • Omtalelig . Denne version specificerer, at varerne leveres til indehaveren af ​​dokumentet, hvilket betyder, at de kan bruges som sikkerhed for lån. Hvis låntager misligholder, overtager långiveren lagermodtagelsen og kan sælge varerne for at opnå betaling af lånet.

  • Ikke-omsættelige . Denne version specificerer til hvem varerne skal leveres.

Lagerindtægter bruges ofte til opbevaring af mange slags råvarer, såsom ædle metaller.