Opgørelse over funktionsomkostninger

En oversigt over funktionelle udgifter bruges til at vise, hvordan der afholdes udgifter for hvert funktionsområde i en nonprofit enhed. Funktionelle områder inkluderer typisk følgende:

  • Ledelse og administration

  • Fundraising

  • Programmer

Denne præsentation vises som en matrix, hvor hvert funktionsområde er angivet på tværs af den øverste række i rapporten, og omkostningstyperne er angivet ned til venstre. Opgørelsen om funktionsomkostninger betragtes som en supplerende rapport, der kan føjes til det primære sæt regnskaber. Det er således ikke nødvendigt (medmindre det kræves af en modtager af årsregnskabet), men det kan indeholde nyttige oplysninger.