Ledger-konto

En hovedkontokonto indeholder en oversigt over forretningstransaktioner. Det er en separat post i hovedbogen, der tildeles et specifikt aktiv, forpligtelse, aktiepost, indtægtsform eller udgifttype. Eksempler på hovedkontokonti er:

 • Kontanter

 • Tilgodehavender

 • Beholdning

 • Anlægsaktiver

 • Tilgodehavender

 • Påløbne udgifter

 • Gæld

 • Egenkapital

 • Indtægter

 • Omkostninger ved solgte varer

 • Løn og lønninger

 • Kontorudgifter

 • Afskrivninger

 • Indkomstskatteomkostning

Oplysninger gemmes på en hovedkontokonto med start- og slutbalancer, der justeres i en regnskabsperiode med debiteringer og kreditter. Individuelle transaktioner identificeres inden for en hovedkontokonto med et transaktionsnummer eller anden notation, så man kan undersøge årsagen til, at en transaktion blev indtastet på en hovedkontokonto. Transaktioner kan være forårsaget af normal forretningsaktivitet såsom fakturering af kunder eller registrering af leverandørfakturaer, eller de kan omfatte justering af poster, der kræver brug af journalposteringer.

Oplysningerne i en hovedkontokonto er opsummeret i de samlede kontoniveauer, der vises i prøvebalancerapporten, som igen bruges til at udarbejde regnskaber.

Kontokontoen kan have form af en elektronisk registrering, hvis der anvendes en regnskabssoftwarepakke, eller en side i en skriftlig hovedbog, hvis regnskabsoptegnelserne opbevares manuelt.

Lignende vilkår

En hovedkontokonto kaldes også en konto.