Investeringskapital

En kapitalinvestering indebærer pløjning af midler i en virksomhed for at hjælpe med dens ekspansion. Midlerne er rettet mod anskaffelse eller opførelse af anlægsaktiver, der forventes at blive brugt over en længere periode, skønt en del af midlerne muligvis er nødvendige for at øge det tilgængelige arbejdskapitalniveau.

Kapitalinvesteringer kan tage form af gæld, egenkapital eller en blanding af de to. Det kan komme fra en række kilder, herunder engelinvestorer, venturekapitalister, långivere og offentlige udbud af værdipapirer. Mængden af ​​kapitalinvestering er normalt planlagt i god tid i forvejen gennem den årlige budgetteringsproces, selvom mindre investeringsbeløb kan tillades på lokalt niveau med lidt advarsel forud for at reagere hurtigere på lokale forhold.