Hemmelig reserve

En hemmelig reserve er det beløb, hvormed en organisations aktiver undervurderes, eller dens forpligtelser overvurderes. En enhed kan oprette en hemmelig reserve af konkurrencemæssige årsager for at skjule for andre virksomheder, at den har en bedre økonomisk stilling, end det fremgår af dens årsregnskab. En hemmelig reserve betyder imidlertid, at de oplysninger, der gives til aktionærerne, er falske og vildledende.

Der er flere måder at etablere en hemmelig reserve på, såsom at fremskynde afskrivningerne på anlægsaktiver, afskrive aktiverne fuldstændigt, undervurdere markedsværdien af ​​aktiver og ved at skabe for store reserver til forskellige forpligtelser eller nedskrivninger på aktiver.