Kontrollere

En check er en tilladelse til at trække midler fra en bankkonto. For at gøre dette skal en check angive navnet på betalingsmodtageren, det beløb, der skal betales, og datoen. En check er normalt omsættelig, så betalingsmodtageren kan tildele den til en anden person ved at godkende den. Den person, som checken er tildelt, bliver den nye betalingsmodtager. Brug af checks gør det muligt for to parter i en transaktion at deltage i en monetær transaktion uden fysisk at veksle nogen valuta. Der er flere variationer på kontrolkonceptet, herunder følgende:

  • En kasserecheck, hvor en bank er ansvarlig for betaling af midler.
  • En certificeret check, hvor en bank garanterer, at skuffens konto har tilstrækkelige midler i sig til at forhindre, at checken hopper.
  • En lønskontrol, hvor betalingen er beregnet til at kompensere medarbejderne for deres arbejde.

Brugen af ​​checks er faldet, da elektroniske betalingsformer, såsom ACH-betalinger og bankoverførsler, er steget.