Kapitel 7

Kapitel 7 er en konkursbehandling, hvor den arkiverende enhed går ud af drift og afvikler sine aktiver. Retten udpeger en kurator til at afvikle virksomhedens aktiver, som derefter bruges til at betale sikrede kreditorer efterfulgt af usikrede kreditorer. Både virksomheder og enkeltpersoner kan erklære kapitel 7 konkurs. En person, der indgiver kapitel 7-konkurs, kan få mest gæld til retten, selvom underholdsbidrag, børnebidrag og visse skatter og studielån vil overleve konkursen og forblive individets forpligtelser.