Sikret obligation

En sikret obligation er et gældsinstrument, der er bakket op af sikkerhedsstillelse. Hvis udstederen misligholder sine betalinger, betyder det, at ejendomsretten til de underliggende aktiver overføres til obligationsindehaverne. Eksempler på disse aktiver er produktionsudstyr og fast ejendom. Aktiverne skal have en levetid mindst så længe som obligationernes varighed, hvorfor fast ejendom er en populær form for sikkerhed for disse typer obligationer.

Udtrykket kan også gælde for en bestemt indtægtsstrøm, hvorfra obligationsbetalinger foretages. For eksempel sælges obligationer for at konstruere en vejafgift, og indtægtsstrømmen fra efterfølgende betalinger anvendes til at betale obligationsrenter og eventuel indfrielse af obligationer. Obligationen anvendt i eksemplet er også kendt som en indtægtsobligation.

På grund af tilstedeværelsen af ​​sikkerhedsstillelse er investorer normalt villige til at acceptere en lavere effektiv rente, når de køber sikrede obligationer. Dette kan også fungere godt for aktivintensive udstedere, der ikke har dybt gæld; de kan simpelthen tildele bestemte aktiver til en obligation for at opnå en lavere renteudgift.

Sikrede obligationer udstedes oftest af virksomheder og kommuner. De udstedes ikke af den føderale regering.