Udviklingsstadie virksomhed

En udviklingsstadievirksomhed er et firma, der fokuserer sin indsats på etablering af en levedygtig virksomhed. Organisationen genererer muligvis endnu ikke nogen indtægter, eller den tilsigtede primære drift er endnu ikke begyndt. Regnskabet for en udviklingsstatusvirksomhed er den samme som for en fuldt funktionel organisation. Noterne, der ledsager virksomhedens årsregnskab, bør tydeliggøre organisationens status.