Rettidig omhu

Due diligence er den forskning, der er udført inden en forretningstransaktion. Arbejde gennem en due diligence-tjekliste giver nogen mulighed for at få fuldt kendskab til de risici, der er forbundet med en transaktion. Med denne viden kan man strukturere transaktionen for at minimere risici. I mange tilfælde vil resultatet af en due diligence-undersøgelse resultere i beslutningen om helt at trække sig ud af en påtænkt transaktion, normalt fordi sælgers repræsentationer viser sig at være for store eller ukorrekte.

Due diligence er en væsentlig del af erhvervelsestransaktioner. For eksempel kan en erhverver gennemgå følgende områder som en del af sin due diligence-undersøgelse af en erhvervet virksomhed:

 • Ejerskabet af alle udestående aktier

 • Uanset om der er udestående aktieoptioner eller warrants

 • Betingelserne for al udestående gæld

 • Status for alle konti, der skal betales

 • Om alle skyldige skatter er betalt

 • Status for alle tilgodehavender

 • Om tilgodehavender er pantsat

 • Kilderne til alle indtægter

 • Om alle udgifter er blevet oplyst

 • De typer medarbejderkompensation, der betales

 • Om revisorerne har fundet tilbagevendende kontrolproblemer

 • Om firmaet tidligere har oplevet svindel

 • Om firmaet har transaktioner med nærtstående parter

 • Status for firmaets intellektuelle ejendom