Tjenesteforpligtelse

En forpligtelsesbaseret ydelsesforpligtelse er den aktuarmæssige nutidsværdi af ydelser, der er optjent af medarbejderne. Denne forpligtelse er typisk forbundet med flerårige krav til klientoptagelse for medarbejdere, så et firma, hvis medarbejdere har et relativt højt anciennitetsniveau, vil have en større forpligtelse til ydelse af ydelser end et firma med nyere medarbejdere.