Løbende bekymringsværdi

Fortsat værdi er det beløb, som en potentiel erhvervet er værd for en køber under antagelse om, at virksomheden vil fortsætte med at fungere i en overskuelig fremtid. Antagelsen om fortsat drift er kritisk, for det indebærer, at virksomheden fortsat vil have en base af kunder, der fortsat vil købe fra den, medarbejdere, der fortsætter med at arbejde der, licenser og tilladelser, der fortsat vil være i kraft, og og så videre. Uden antagelsen om fortsat drift er en virksomhed i det væsentlige kun værd at dele op og værdien af ​​enhver resterende intellektuel ejendom. Med antagelsen om fortsat drift kan en erhverver dog være villig til at betale meget mere for en virksomhed, end den bogførte værdi af dens aktiver kan antyde.

Kort fortalt er værdi for fortsat virksomhed en virksomheds evne til fortsat at generere positive pengestrømme i fremtiden.