Finansielle poster

Økonomiske optegnelser er dokumenter, der giver bevis for eller opsummerer forretningstransaktioner. Et velorganiseret sæt økonomiske poster er en væsentlig del af en regnskabsafdeling. På det mest detaljerede niveau kan finansielle poster omfatte fakturaer og kvitteringer. På et mere aggregeret niveau inkluderer finansielle poster datterselskaber, hovedbogen og prøvebalancen. På det mest aggregerede niveau inkluderer de resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.