Bærebånd

En indehaverobligation er et gældsinstrument, der ejes af indehaveren. Der er ikke anvendt et registreringssystem, der anvendes af obligationsudstederen til at holde styr på, hvem der ejer hver udestående obligation. I stedet er obligationsindehavere ansvarlige for at sende kuponer til obligationsudstederen med mellemrum for at kræve deres periodiske rentebetalinger. Disse kuponer er knyttet til hvert obligationscertifikat og fjernes og indsendes, når hver på hinanden følgende rentebetalingsdato er nået. Disse rentebetalinger foretages normalt med intervaller på hver sjette måned. Hvis der ikke indsendes nogen kupon, foretages der ikke nogen rentebetaling af udstederen.

En indehaverobligation betragtes som et omsætteligt instrument og kan derfor sælges af indehaveren til en anden investor, som igen kan sælge den til endnu en investor.

Indehaverobligationer er ikke almindelige af to grunde. For det første, hvis de bliver stjålet, skifter deres værdi til den, der nu styrer de fysiske dokumenter. For det andet opbevares obligationer mere almindeligt som elektroniske poster, så der er intet dokument, hvor kuponer kan fjernes. De er dog ideelle til de investorer, der ønsker, at deres ejerskab af værdipapirer forbliver anonyme, hvilket er særligt attraktivt for dem, der forsøger at skjule deres indkomst for skattemyndighederne.