Akkumuleret ydelsesforpligtelse

En akkumuleret ydelsesforpligtelse er nutidsværdien af ​​en medarbejders pension baseret på medarbejderens hidtil akkumulerede arbejde. Værdien af ​​fremtidige ændringer i en persons kompensation betragtes ikke. Da en person, der fortsætter med at arbejde, sandsynligvis vil opleve flere lønstigninger i løbet af sin ansættelsesperiode, betyder det, at den akkumulerede ydelsesforpligtelse er lavere end den pensionsforpligtelse, der til sidst vil blive udbetalt til en medarbejder.

Den akkumulerede ydelsesforpligtelse kan være en væsentlig forpligtelse for en virksomhed og inspiceres derfor af en investor eller långiver som en del af due diligence-processen, når en organisations forpligtelser undersøges.