Sekundær distribution

En sekundær distribution er salg af et stort antal aktier af en eller flere store investorer. Salget håndteres af et værdipapirfirma og gennemføres derfor ikke via en børs. Provenuet fra salget går til investorerne, der har aktien, ikke til den udstedende enhed. Den pris, som aktierne tilbydes, ligger normalt tæt på aktiekursens markedspris. Dette er ikke en ny udstedelse af aktier, så det samlede antal udestående aktier forbliver det samme.