Nedskrivning

Nedskrivning er et permanent fald i et aktivs værdi. Denne situation eksisterer, når pengestrømme eller andre fordele, der genereres af et aktiv, falder som bestemt ved en periodisk vurdering. Hvis der er værdiforringelse, afskrives forskellen mellem dagsværdien af ​​aktivet og dets regnskabsmæssige værdi.

Afhængigt af situationen kan en værdiforringelse medføre et betydeligt fald i en virksomheds bogførte værdi.