Kommunal obligationsdefinition

En kommunal obligation er en gældssikkerhed, der er udstedt af en lokal myndighed. Eksempler på disse udstedere er stats-, amts- og byregeringer. Kommunale obligationer bruges almindeligvis til at finansiere anlæg af veje, skoler, lufthavne, hospitaler, rensningsanlæg og andre infrastrukturprojekter. De renteindtægter, som en investor modtager fra en kommunal obligation, er fritaget for føderal beskatning og kan også være fritaget for beskatning på lavere regeringsniveauer. Denne skattefritagelse gør kommunale obligationer til en særlig attraktiv investering for enkeltpersoner med en høj grad af skattesats. Imidlertid er mindre investorer tilbøjelige til at blive udelukket fra dette marked, fordi de fleste af disse obligationer udstedes i minimumsbeløb på $ 5.000.

De mest almindelige typer kommunale obligationer er:

  • Almindelig forpligtelsesobligation . Denne type obligation bakkes op af udstederens generelle midler.

  • Omsætningsobligation . Denne type obligation understøttes af indtægterne fra specifikke kilder. Afhængig af indtægtskilden kan denne type kommunale obligationer være en mere risikofyldt investering. For eksempel, hvis en sådan obligation understøttes af kvitteringerne fra en betalingsvej, vil der være problemer, hvis den faktiske vejforbrug er lavere end forventet.

Markedsprisen på en kommunal obligation varierer med ændringer i markedsrenten. Når markedskursen stiger, vil værdien af ​​en kommunal obligation falde. Omvendt, hvis markedskursen falder, vil værdien af ​​en kommunal obligation stige.