Opdelingsværdi

Opdelingsværdi er en virksomheds markedsværdi, hvis dens forretningsenheder skulle sælges og drives uafhængigt. Hvis en virksomheds opdelingsværdi er større end dens nuværende markedsværdi som en enkelt enhed, kan det give mening at sælge stykker af virksomheden for at øge den realiserede værdi for aktionærerne. I disse situationer gives pengene opnået ved et aktivssalg til aktionærerne som et særligt udbytte. En anden mulighed er at afskære en driftsafdeling og distribuere aktier i den nye forretning til eksisterende aktionærer. En erhverver kan køre den samme beregning for at se, om det er værd at købe et målfirma og derefter opdele det.

En investor kan beregne opdelingsværdien for et offentligt selskab for at se, om dets aktier handler under opdelingsværdien. I så fald kan bestanden være undervurderet og kunne sætte pris på lang sigt.