Optimistisk tid

Optimistisk tid er et koncept, der anvendes i programevaluering og gennemgangsteknik (PERT). Det repræsenterer den korteste estimerede tidsperiode, inden for hvilken en opgave sandsynligvis vil blive afsluttet, og bruges i projektplanlægning.