Kontant transaktion

En kontant transaktion involverer udveksling af kontanter for et aktiv. Da udvekslingen er øjeblikkelig, påtager sælgeren ingen kreditrisiko, som køberen ikke betaler, som det ville være tilfældet, hvis der blev ydet kredit til køberen. Kontanttransaktioner er mest almindelige for mindre detailtransaktioner.