Aktiekicker

En equity kicker er en udlånsordning, hvor långiveren accepterer at give en reduceret rentesats til gengæld for en ejerskabsposition hos låntager. Konceptet kan også gælde warrants, der er knyttet til en obligationsudstedelse, hvilket giver investorer ret til at købe et bestemt antal af udstederens almindelige aktier til en fast pris. Disse ordninger er designet til at gøre det lettere for en virksomhed at sikre midler gennem låneaftaler. En ansvarlig långiver, der opfatter et højt risikoniveau med en foreslået lånoptagelse, er mere tilbøjelig til at kræve en equity kicker for at gøre afkastet i overensstemmelse med risikoen.

Aktiekickere er især almindelige for opstartsvirksomheder, der ellers ville have svært ved at tiltrække finansiering.