Udelt interesse

En udelt interesse opstår, når ejerne af en arbejdende interesse deler indtægter og udgifter i overensstemmelse med deres forholdsmæssige ejerinteresser. For eksempel er der i en fælles interesse XE "Fælles interesse: drift" en aftale mellem to eller flere ejere af arbejdende interesser, hvor en ejer er udpeget som operatør af ejendommen, og hver ejer bevarer en udelt interesse i ejendommen . Operatøren er ansvarlig for den overordnede ledelse af lejekontrakten.

Et alternativt arrangement er en delt renteordning, hvor ejerne af en arbejdsinteresse modtager indtægter og betaler for udgifter baseret på deres ejerskab af specifikt areal.