Aldringsplan

En aldringsplan er en rapport, der specificerer gæld og tilgodehavender i forskellige kategorier baseret på deres oprettelsesdatoer. Rapporten bruges til at vise, hvilke varer der er forfaldne, enten til betaling eller modtagelse. Tidsplanen er typisk opdelt i 30-dages kategorier, således at aktuelle poster er angivet i kategorien 0-30 dage, moderat forsinkede varer er i 31-60 dage-kategorien, og meget forsinkede varer er angivet i senere kategorier. Rapporten er en standardfunktion i alle regnskabssoftwarepakker, som også kan give en bruger mulighed for at oprette forskellige dagområder end de 30-dages klassifikationer, der netop er nævnt. Tidsplanen har følgende anvendelser:

  • Aldring af gæld . Det bruges til at beslutte, hvornår der skal betales gældskonti.

  • Aldring af tilgodehavender . Det bruges til at beslutte, hvornår der skal indledes opkrævningsaktiviteter på forfaldne tilgodehavender, hvornår en tilgodehavende skal afskrives som en dårlig gæld, og hvornår en tilgodehavende skal henvises til et inkassobureau. Aldringen kan også bruges til at estimere det samlede beløb på dårlig gæld, hvilket er nyttigt til beregning af det mest hensigtsmæssige beløb at have i godtgørelsen for tvivlsomme konti. Endnu en brug er, at en virksomheds kreditafdeling kan undersøge den for at afgøre, om en kunde skal tildeles mere eller mindre kredit.

Både de betalte og tilgodehavende aldringsplaner kan bruges til at udarbejde en kontantprognose for en virksomhed.