Negativ goodwill

Negativ goodwill er forskellen mellem den pris, en overtagende betaler for en overtagne, og den dagsværdige markedsværdi af den overtagne aktiver, når dagsværdien overstiger den betalte pris. Når der er negativ goodwill, er der foretaget et købskøb, der begunstiger køberen. Denne situation opstår typisk, når der er et nødlidende salg, f.eks. Når en virksomhed er i konkurs.