Kredit grænse

En kreditgrænse er det maksimale kreditbeløb, der tilbydes en kunde. For eksempel tildeler en leverandør en kreditgrænse på $ 5.000 til en kunde. Kunden foretager $ 3.000 køb på kredit, hvilket reducerer den tilgængelige kreditgrænse til $ 2.000. På dette tidspunkt kan kunden foretage yderligere køb på kredit på $ 2.000, men skal betale noget af den udestående saldo for at foretage et større køb på kredit.

Kreditgrænsen bruges til at begrænse det tabsbeløb, som en virksomhed vil bære, hvis en kunde ikke betaler. Beløbet for en kreditgrænse fastsættes af kreditafdelingen. Kreditgrænsens størrelse er baseret på en række faktorer, såsom:

  • En kundes kredit score, beregnet af et kreditvurderingsbureau.

  • Kundens betalingshistorik hos virksomheden.

  • Kundens økonomiske resultater og økonomiske stilling som beskrevet i dens årsregnskab.

  • Tilstedeværelsen eller fraværet af personlige garantier eller anden sikkerhed.

Kreditafdelingen kan være under pres fra den øverste ledelse eller salgschefen, når en kunde ønsker at placere en usædvanlig stor ordre, hvor de vil øge kreditgrænsen for at registrere et stort salg. Selvom dette kan øge de rapporterede indtægter, øger det også risikoen for at pådrage sig et stort tab på tab.