Tidsbaseret ledelse

Tidsbaseret ledelse fokuserer på at reducere den tid, der kræves for at gennemføre en proces. Konceptet anvendes oftest i produktionsområdet, hvor tidsreduktion eliminerer arbejds- og lagerbeholdningsomkostninger og derved gør en virksomheds produkter mere omkostningskonkurrencedygtige. En virksomhed, der konstant fokuserer på tidsbaseret ledelse, bør opbygge en væsentlig fordel i forhold til sine konkurrenter over en længere periode. Denne tilgang har følgende fordele for en organisation:

  • Hurtigere kunders svartid

  • Lavere arbejdsomkostninger

  • Reduceret investering i lager

  • Reduceret niveau for produktionsaffald

  • Kortere produktudviklingscyklusser

Tidsbaseret ledelse fungerer mest effektivt, når en virksomhed ikke er belastet af restriktive arbejdsregler, og hvor der er et højt tillidsniveau mellem ledelse og medarbejdere med hensyn til løbende ændringer i processer.

Da tidsbaseret ledelse søger at formindske den tid, der investeres i en virksomhed, kan den betragtes som et værktøj i lean management-filosofien.