Tilvækst af rabat

Tilvækst af rabat er den løbende stigning i værdien af ​​et diskonteret værdipapir, når dets løbetid nærmer sig. Som et eksempel køber en investor en obligation med rabat, hvor købsprisen er $ 950, og dens pålydende værdi er $ 1.000. Fordi udsteder betaler hele $ 1.000 pålydende på obligationens løbetid, stiger dens værdi gradvist mellem købsdatoen og udløbsdatoen. Denne gradvise stigning i værdi kaldes rabattilvækst.

Tilvækst registreres gennem en række regnskabsposter over obligationens resterende levetid. Det kan registreres ved hjælp af den lineære metode, hvor et standardbeløb på rabatten lægges tilbage til obligationsværdien hver måned. Alternativt kan metoden med konstant afkast anvendes, hvor stigningen i obligationsværdien er størst nær udløbsdatoen. Metoden med konstant udbytte er mere teoretisk nøjagtig end den lineære metode, men er vanskeligere at beregne.