Profit

Fortjeneste er det positive beløb, der er tilbage efter fratrækning af udgifter, der er afholdt fra indtægterne genereret over en bestemt periode. Dette er en af ​​kernemålingerne af en virksomheds levedygtighed og følges nøje af investorer og långivere.

Det resulterende overskud svarer muligvis ikke til mængden af ​​pengestrømme, der genereres i den samme rapporteringsperiode; dette skyldes, at nogle af de regnskabsmæssige transaktioner, der kræves i henhold til periodiseringsregnskabet, ikke stemmer overens med pengestrømme, såsom registrering af afskrivninger.

Det rapporterede overskud flyttes derefter til tilbageholdt indtjening, som vises i en virksomheds balance. Denne tilbageholdte indtjening kan opbevares i virksomheden for at understøtte yderligere vækst eller kan uddeles til ejere i form af udbytte.

Rentabilitet kan være ret svært at opnå for en opstartsvirksomhed, da den kæmper for at skabe en kundebase og endnu ikke er sikker på den mest effektive måde at operere på.