Cash book

En pengebog er et datterselskab, hvor alle kontante kvitteringer og kontante betalingstransaktioner er gemt. Det er det primære lager for kontantrelaterede oplysninger for en virksomhed. Oplysningerne i pengebogen aggregeres periodisk og bogføres til hovedbogen. Oplysningerne i pengebogen sammenlignes rutinemæssigt med bankens optegnelser via en bankafstemning for at sikre, at oplysningerne i bogen er korrekte. Hvis ikke, foretages en justering for at bringe kontantbogen i overensstemmelse med bankens oplysninger.

Pengebogen opdeles almindeligvis i en kontant kvitteringsdagbog og en kontantudbetalingsdagbog, når der er et stort antal transaktioner. Dette mindsker rodet i et enkelt kildedokument eller en fil. I en mindre virksomhed, der oplever mindre transaktionsmængde relateret til kontanter, registreres alle kontanttransaktioner i en enkelt pengebog.

Oplysningerne i en likviditet bogføres i kronologisk rækkefølge, hvilket gør det lettere at undersøge transaktioner på et senere tidspunkt. En fælles forskningsvej er at begynde med en mulig kontantudstedelse i hovedbogen og derefter spore bogføringen tilbage til et bestemt datointerval i pengebogen.