Definition af risikoanalyse

Risikoanalyse involverer identifikation og kvantificering af begivenheder, der kan udløse tab for en organisation. Disse begivenheder kan være langt uden for de normale problemer, som en virksomhed oplever, såsom muligheden for en 100-årig oversvømmelse, et jordskælv, en pandemi eller ekspropriation af en facilitet i et andet land. Når disse hændelser er identificeret, bruges risikoanalyseprocessen til at estimere sandsynligheden for forekomst og størrelsen af ​​tab forbundet med hver begivenhed. Dette trin er beregnet til at lokalisere de begivenheder, der har den mest alvorlige negative indvirkning på virksomheden. Resultaterne af denne analyse kan derefter indarbejdes i en risikostyringsproces, hvor der formuleres en række risikoreducerende handlinger. For eksempel kan visse aktiviteter undgås, eller der kan købes forsikring for at flytte risikoen til en tredjepart.Risikoanalyseaktiviteter kan have en væsentlig indflydelse på forretningsstrategien, da seniorledere kan søge at undgå højrisikoaktiviteter.

Risikoanalyse bruges også, når man vurderer, om der skal foretages en investering. Processen er især anvendelig til kapitalbudgettering, hvor en organisation kan forpligte et stort beløb til et projekt. I denne situation er det meget omkostningseffektivt at arbejde igennem en detaljeret risikoanalyse og derved give ledelsen en bedre forståelse af risikoen for tab forbundet med en mulig investering. Når der klart er et højt risikoniveau, skal en kapitalinvestering have et tilsvarende højt afkast, så virksomheden får tilstrækkelig kompensation for det risikoniveau, den påtager sig.