Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er de omkostninger, der afholdes under produktionen af ​​et produkt. Disse omkostninger inkluderer omkostningerne ved direkte materiale, direkte arbejdskraft og produktionsomkostninger. Omkostningerne præsenteres typisk i resultatopgørelsen som separate linjeposter. En enhed afholder disse omkostninger under produktionsprocessen.

Direkte materiale er de materialer, der anvendes i konstruktionen af ​​et produkt. Direkte arbejdskraft er den del af arbejdsomkostningerne ved produktionsprocessen, der tildeles en produktionsenhed. Produktionsomkostninger pålægges produktionsenheder baseret på en række mulige tildelingssystemer, f.eks. Ved direkte arbejdstid eller afholdt maskintid. Eksempler på de typer omkostninger, der kan medtages i produktionsomkostningerne, inkluderer:

  • Løn og lønninger til kvalitetssikring, industriel teknik, materialehåndtering, fabriksledelse og vedligeholdelse af udstyr

  • Dele og forsyninger til reparation af udstyr

  • Fabriksværktøjer

  • Afskrivninger på fabriksaktiver

  • Fabriksrelateret forsikring og ejendomsskat

Når du tager højde for lagerbeholdningen, skal du medtage alle produktionsomkostninger i omkostningerne ved lagerbehandlingen og færdigvarebeholdningen.