Kompleks kapitalstruktur

En virksomhed har en kompleks kapitalstruktur, når den har udstedt andre former for kapital end blot almindelig aktie. For eksempel kan organisationen have udstedt foretrukne aktier eller flere klassifikationer af almindelig bestand, hver med forskellige stemmerettigheder og andre privilegier. Det kan også have udstedt aktietegningsoptioner og optioner, og der kan være flere typer konverterbare obligationer eller konvertible obligationer. Et startup-selskab udvikler ofte en kompleks kapitalstruktur over tid, da det gennemgår flere finansieringsrunder. Hvis virksomheden nogensinde bliver børsnoteret, renser den denne kapitalstruktur ved at konvertere dens forskellige klassifikationer af aktier til almindelig aktie. Når et firma har en kompleks kapitalstruktur og holdes offentligt, skal det rapportere sin fuldt fortyndede indtjening pr. Aktie.