Omkostningsgrundlag

Omkostningsgrundlag er købsprisen på et aktiv. Det sammenlignes med den pris, der opnås, når aktivet til sidst sælges, hvor forskellen er en skattepligtig gevinst eller tab. I det væsentlige behandles omkostningsgrundlaget for et aktiv som omkostningerne ved solgte varer, der trækkes fra salgsprisen. Den resterende værdi (hvis positiv) beskattes som en kapitalgevinst. Afhængigt af situationen kan omkostningsgrundlaget justeres opad for efterfølgende investeringer i aktivet (såsom opgraderinger til et hus) eller justeres nedad for afskrivninger.

For eksempel er omkostningsgrundlaget for et værdipapir dets oprindelige købspris, justeret for efterfølgende udbytte og aktiesplit. Når værdipapiret sælges, baseres enhver gevinst på forskellen mellem værdipapirets salgskurs og det justerede omkostningsgrundlag.