Definition af refusion

En refusion er en betaling foretaget til en anden part, der har afholdt en udgift på vegne af den betalende enhed. Refusioner udbetales ofte til medarbejdere via deres udgiftsrapporter, når de bruger midler på vegne af deres arbejdsgivere. Virksomhedspolitikker skitserer typisk, hvilke medarbejderbetalinger der vil blive godtgjort af arbejdsgiveren, såsom rejseudgifter og visse uddannelsesrelaterede omkostninger.