Landbrugsproducent

En landbrugsproducent er en rancher eller landmand. Disse parter producerer afgrøder eller opdrætter husdyr eller fodrer husdyr inden slagtning gennem daglig arbejde og markoperationer. En producent kan defineres yderligere som en udlejer, ejer-operatør, deltager eller lejer, der deltager i produktionsrisiciene og har ret til en andel af provenuet.