Definition af gældsudhæng

Et gældsudhæng opstår, når en virksomhed pådrager sig en så stor gældsbyrde, at den ikke længere kan få yderligere lån. Denne situation standser effektivt alle yderligere investeringer inden for virksomheden, da enhver pengestrøm, de måtte udløse, skal betales til firmaets långivere. Det betyder, at virksomhedens vækst sandsynligvis vil blive hæmmet, indtil situationen med gældsudhængssituationen kan løses.

Derudover øger den store mængde rentebetalinger organisationens faste omkostningsbase og øger dermed dets break-even-punkt og gør det vanskeligere at tjene overskud, når salget falder med et lille beløb. En yderligere bekymring er, at investorerne er mindre tilbøjelige til at købe aktier i virksomheden, da selskabets høje risiko for misligholdelse gør det mere sandsynligt, at de mister deres investering.

Der er flere måder at eliminere en gældsudhængssituation på. Den ene er at forhandle med långivere om at tilgive en del af gælden. En anden mulighed er at forhandle med dem om at konvertere gælden til egenkapital. Og en mere drastisk mulighed er at erklære konkurs for at give ledelsen tid til at omorganisere firmaet og dets økonomi.