Bygninger

Bygninger er en anlægskonto, der indeholder den regnskabsmæssige værdi af de bygninger, der ejes af en enhed. Den regnskabsmæssige værdi er den oprindelige købspris plus senere aktiverede tilføjelser minus akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger på aktiver. Hvis en bygning til sidst sælges, nettes salgsprisen mod denne konto for at afgøre, om der er sket en gevinst eller et tab.