Kontrolstandardmanualen

Når en proces først konstrueres, høres det interne revisionspersonale typisk, og de anbefaler, at der installeres visse kontrolpunkter for at beskytte mod forskellige risici. Problemet er, at forretningsenhedschefer ikke er så velbevandrede i årsagerne til kontroller, og det kan derfor være fristet til at fjerne nogle af dem i deres stræben efter mere strømlinede processer. Resultatet kan faktisk være mere effektive systemer, men på bekostning af mere risikable systemer.

For at forhindre, at denne tinkering forekommer, skal du overveje at oprette en kontrolstandardmanual til forretningsenhedschefer. Denne manual indeholder de kontrolmål, der skal opfyldes ved hver proces, og de specifikke proceduretrin, der er nødvendige for at sikre, at disse mål nås. En mere omfattende manual kan endda beskrive, hvordan de forskellige proceduretrin låses sammen for at give overlappende kontroller, samt hvad der kan ske, hvis nogen af ​​kontrolpunkterne fjernes fra systemet. Der kan også være rutediagrammer i manualen, der giver et mere visuelt synspunkt på, hvordan processer flyder, såvel som de formularer, der skal bruges på forskellige stadier i processen, og eventuelle rapporter udstedt som en del af processen.

Mens en kontrolstandardmanual kan være et af de mindst energigivende dokumenter, som en forretningsenhedsleder kan blive tvunget til at læse, bør dens betydning løbende understreges, så ledere forstår, at de skal følge den eller risikovurderes af det interne revisionspersonale. Forhåbentlig kan resultatet være et sæt kontrolelementer, der konsekvent anvendes i hele en organisation.