Obligationsnote

Et pengebrev er en skriftlig aftale, hvorefter en part accepterer at betale en anden part et bestemt beløb kontant på en fremtidig dato. Datoen kan være en fast dato engang i fremtiden eller efter behov. Noten indeholder typisk følgende oplysninger:

  • Modtagerens navn
  • Producentens navn (betaler)
  • Det beløb, der skal betales
  • Den rentesats, der gælder for gælden
  • Udløbsdatoen
  • Udstederens underskrift og den underskrevne dato

Modtager er indehaver af et pengebrev. Når de underliggende midler er betalt til betalingsmodtageren, annullerer betalingsmodtageren sedlen og returnerer den til producenten. En pengebrev adskiller sig fra en IOU ved, at sedlen angiver detaljerne for tilbagebetaling, mens en IOU kun anerkender, at der eksisterer en gæld.