Definition af prospekt

Et prospekt er et dokument, der indeholder detaljerne i et potentielt værdipapirudbud. Det arkiveres til Securities and Exchange Commission (SEC). Dybden af ​​de dækkede oplysninger er beregnet til at informere investorer om de risici, der er involveret, hvis de køber de relaterede værdipapirer. SEC begrænser ikke investorer fra at foretage tåbelige investeringer, men det kræver, at al nøgleinformation om disse investeringer gøres tilgængelig for investorer gennem prospektdokumentet. Eksempler på emnerne i et prospekt er:

  • Udstederens identitet

  • Ledelsesteamets identiteter og erfaring

  • Kapitaliseringen af ​​udstederen

  • Antallet, typen og prisen på de værdipapirer, der skal tilbydes

  • Gebyrer, der skal betales af udstederen, der er forbundet med udbuddet

  • Formålet med de resulterende midler

  • Detaljer om, hvad udstederen gør

  • De risici, som udstederen er udsat for

  • Udsteders reviderede årsregnskab

Ved at medtage en massiv mængde information i et prospekt beskytter udstederen sig mod afgifter fra investorer om, at de har lidt tab, fordi udstederen tilbageholdt nøgleoplysninger fra dem.