Annulleret kontrol

En annulleret check er en checkbetaling, for hvilken det angivne kontantbeløb er fjernet fra betalerens kontrolkonto. Når kontant træk er afsluttet, stempler banken checken som annulleret. Når en check er annulleret, kan den ikke længere bruges som en autorisation til at fjerne yderligere midler fra betalerens konto. En annulleret check er gået igennem hele sættet af betalingsaktiviteter, som inkluderer følgende:

  1. Modtaget af betalingsmodtageren

  2. Godkendt af betalingsmodtager

  3. Indskudt i betalingsmodtagerens bank

  4. Betales af den trukkende bank til betalingsmodtagerbanken

  5. Kontant indbetales til betalingsmodtagerens konto af betalingsmodtagerbanken

En betaler kan kontrollere, om de check, den har udstedt, er klassificeret som annulleret ved at få adgang til den online checkoptegnelse, der er udgivet af betalers bank. Disse oplysninger bruges mest som en del af bankens afstemningsproces, men kan også bruges til at bevise over for en betalingsmodtager, at der er foretaget en checkbetaling, og at checken blev indløst.

Mindre almindeligt sender banken i stedet alle annullerede checks tilbage til betaleren sammen med den månedlige kontoudtog. Hvis det er tilfældet, gemmer betaleren typisk checks som bevis for betaling og strimler dem til sidst, når den virksomhedsmanderede opbevaringsperiode er gået. En variation af konceptet er, at banken udskriver checkbilleder i reduceret størrelse på bagsiden af ​​kontoudtoget eller på de medfølgende sider.