Transaktionsomkostninger

Transaktionsomkostninger er de udgifter, der afholdes for at sælge et aktiv eller overføre en forpligtelse. En transaktionsomkostning er et direkte resultat af en sådan transaktion, så de ville ikke afholdes i mangel af transaktionen. Eksempler på transaktionsomkostninger er mæglers provisioner, titelsøgningsgebyrer, vurderingsgebyrer og aktivoverførselsgebyrer. Transaktionsomkostninger reducerer sælgerens fortjeneste.