Udtalelse shopping

Opinion shopping er den praksis at søge efter en revisor, der afgiver en ukvalificeret udtalelse om et selskabs årsregnskab. En ukvalificeret udtalelse viser, at virksomhedens årsregnskab er retfærdig præsenteret, og at de er i overensstemmelse med den gældende regnskabsramme. Ved at gøre dette har en virksomhed en bedre chance for at overbevise kreditorer, långivere og investorer om at give virksomheden finansiering, da disse parter er afhængige af revisors mening, når de træffer finansieringsbeslutninger. Opinionshopping er mest almindelig, når en virksomhed har et anstrengt forhold til sin eksisterende revisor, fordi virksomheden udøver regnskabspraksis, som revisor er uenig med.