Gevinst

En gevinst stammer fra en stigning i værdien af ​​et aktiv. Det anses for at være realiseret, hvis aktivet sælges til en tredjepart, hvilket resulterer i et overskud. En gevinst anses for at være urealiseret, hvis aktivet endnu ikke er solgt.

Gevinstbeløbet beregnes ved at fratrække den bogførte værdi fra betalingen modtaget fra salget minus eventuelle provisioner og behandlingsgebyrer.