Kortfattede regnskaber

Sammensatte årsregnskaber er en stærkt aggregeret version af årsregnskabet, hvor de fleste linjeposter er opsummeret i blot et par linjer. Denne tilgang bruges til at forenkle præsentationen af ​​oplysninger, undertiden på en enkelt side for alle tre af årsregnskabet. Imidlertid går så meget information tabt ved at bruge dette format, at det ikke giver meget mulighed for økonomisk analyse. De fodnoter, der normalt ledsager et komplet sæt regnskaber, præsenteres muligvis ikke, når der anvendes et kondenseret format.

For eksempel kan en kondenseret resultatopgørelse præsentere en enkelt linjepost for indtægter og en enkelt linjepost for udgifter, mens en kondenseret balance kan være begrænset til så lidt som et samlet beløb for aktiver, passiver og egenkapital.