Definition af basislønningssats

Basislønningssatsen er den standard timeløn, der betales til en medarbejder. Dette tal bruges som grundlag for beregning af overarbejde og visse frynsegoder. Når basislønsatsen forhøjes, udløser den således flere andre stigninger i kompensationsudgifter til en arbejdsgiver. Basisløn udtrykkes normalt som en timesats, men kan også angives som en ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig sats.